Reserveren

    NB: als u hier gebruik van maakt, verklaart u naar waarheid dat de perso(o)n(en) voor wie u boekt geen C O V I D - 19 ziekteverschijnselen heeft/hebben. Bovendien verklaart u hiermee dat dat u zich zult houden aan de richtlijnen van het RIVM tijdens uw bezoek.


    KoffieLunchDiner

    Privacy verklaring:

    • In het kader van de privacy wetgeving worden na afloop van een door u geboekte wandeling of arrangement, alle gegevens die we van u hebben verwijderd uit onze bestanden.
    • Voor onze website maken wij soms een foto tijdens de activiteit. Daarvoor vragen we altijd van te voren uw toestemming. Mocht u (ook na langere tijd) bezwaar hebben tegen plaatsing van een foto waar u opstaat ? Meld het ons en de foto wordt onmiddellijk verwijderd.